Devil´s Postpile National Monument

[Juni 2008] Eastern Sierra Nevada